NEWS
21 Nov 2023 STI INFORMATION

STI Gallery Information / ギャラリー展示車のご案内

STI Gallery Information / ギャラリー展示車のご案内

STI Gallery Information / ギャラリー展示車のご案内

■展示期間:2023年11月25日~(土日のみ)  / Display starts from Nov 25th, 2023 - (Open Saturday & Sunday only )

■展示車 / Models on display
・SUBARU IMPREZA 22B STI version
・SUBARU IMPREZA WRC 1998(1998 Italia)
・SUBARU WRX STI NBR Challenge 2016
・S209
・STI E-RA CONCEPT