NEWS
21 Jan 2020 STI INFORMATION

STI Gallery Information / ギャラリー展示車のご案内

STI Gallery Information / ギャラリー展示車のご案内

STI Gallery Information / ギャラリー展示車のご案内

・展示期間:2020年1月21日~  / Display starts on January 21st, 2020 -

・展示車 / Displaying models
 IMPREZA 22B STI version
 IMPREZA 555 (1996 Italia)
 IMPREZA WRC 1998(1998 Italia)
 IMPREZA WRC 2007
 IMPREZA WRC 2008
 LEGACY RS 555 (1993 New Zealand)
 SUBARU WRX STI NBR Challenge 2016