NEWS
22 Nov 2018 STI INFORMATION

STI Gallery/ギャラリー展示車のご案内

STI Gallery/ギャラリー展示車のご案内

STI Gallery/ギャラリー休館のご案内

・展示期間:2018年11月22日~

・展示車
 IMPREZA 22B STI version 1台
 IMPREZA WRC 2007 1台
 IMPREZA WRC 2008 1台
 SUBARU IMPREZA 555 1台
 SUBARU WRX STI NBRチャレンジ2016

Related Information